Riimukatu 18, 20380 Turku
Puh. 02 238 3300

Tietosuoja SN- Kiinnikkeessä                                                                                                                      22.7.2022

Yrityksessä käsitellään henkilötietoja hyvin minimaalisesti, eikä niitä myydä, eikä luovuteta edelleen eikä tietoja yhdistellä, minkään toisen henkilörekisterin kanssa.

Kaikki kerättävä tieto on joko asiakkaan itse antamaa ja/tai julkisesti saatavilla yritystietojen ohessa.

Tiedot kerätään vain kaupankäynnissä tarvittavien tietojen osalta.

Kerättävät tiedot ovat laajimmillaan nimi, puhelin (vain työpuhelin), osoite (vain työsoite), sähköpostisoite (vain työsähköposti) ja henkilötunnus (vain rekisteröityvän henkilöasiakkaan osalta, joka haluaa häntä laskutettavan). Verkkotunniste-, terveys-, tulotietoja eikä kulttuurisen profiilin, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnollisen vakaumuksen eikä poliittisen näkemyksen tietoja kerätä.

Kerätyt tiedot välittyvät käyttämässämme ohjelmistosta tarvittaessa osin (nimi, puhelin, sähköposti) tarjoukseen, tilaukseen, toimitukseen sekä laskuun. Kuitenkaan esimerkiksi henkilötunnus ei siirry itse rekisteristä edes laskuille. Sille on tarve ainoastaan riitatilanteissa tai henkilöllisyyttä tarkistettaessa.

Tiedot ovat poistettavissa itse yhteyshenkilörekisteristä välittömästi, mutta tarjouksilta, tilauksilta, toimituksilta, laskuilta vasta, kun niiden säilyttämisvelvollisuus lain mukaan on ohitse. Henkilöasiakaan tietojen poisto mahdollistuu vasta, kun laskujen säilytysvelvollisuus on ohitse.

Nämä kaikki tiedot ovat ohjelmistossamme, jota käyttää ainoastaan henkilökuntamme tarvittavilta osin.

Ohjelmiston käyttö on salasana suojattua.

Data on suojattu ulkoista uhkaa vasten paitsi salasanoin myös palomuurilla, mikä estää ulkopuolisten pääsyn järjestelmäämme.

Kerättävä tieto on sen laatuista, ettei sen avulla ole mahdollisuutta identiteettivarkauksiin tms.

Tietosuojasta vastaava henkilöä ei tarvita, koska tietojen käsittely ei ole pääasiallista liiketoimintaa vaan liittyy vain asiakkaan tunnistamiseen eikä sitä yhdistellä muihin ulkopuolisiin rekistereihin.

Tietoja säilytetään vain EU-alueella.